Sūnus grįžo iš kalėjimo pas mamą, tačiau ši jo neįleido net į šuns gardą. Vėliau moteris nustebo pamačiusi, kuo jis patapo

Linas priėjo prie buto durų, kuriame gyveno prieš aštuonis metus, tačiau spynos raktas netiko. Išgirdusi krebždesį, buvusi žmona Oksana pravėrė duris ir piktai tarė:

– Nešdinkis iš čia! Šis butas priklauso man, o visi tavo daiktai jau seniausiai išmesti.

Netrukus vyras gavo dulkėtą sportinį krepšį.

Asociatyvi nuotrauka
Reklama

– Viskas! Daugiau aš tau nieko neskolinga. Tu sugadinai mano gyvenimą! Manai buvo smagu būti kalinio žmona? Pamiršk kelią į šį butą!

Stotyje Linas už paskutinius pinigus nusipirko bilietą į tėvų kaimą.

Netrukus vyras atvyko į gimtinę ir patraukė link tėvų namų. Kelyje jis sutiko kelis pažįstamus, tačiau niekas nesisveikino.

Linas nervingai pravėrė tėvų kiemo vartelius, kur jį pasitiko senas šuo. Porą kartų sulojęs, jis atpažino vyrą ir pradėjo džiaugsmingai cypti. Linas apkabino šunį, o ašaros liejosi pačios:

– Labas, Ramzi! Dar gyvas!

Asociatyvi nuotrauka

– Ei, pasitrauk nuo šuns! – pasigirdo piktas moteriškas balsas.

Linas atsisuko.

– Labas, mama. Kaip tu gyveni?

Pagyvenusios moters veidas pasidarė piktas.

– Ar nematai? Vien žili plaukai. Aš palaidojau tavo tėvą praėjus vos mėnesiui, kai tave pasodino į kalėjimą. Širdies smūgis. Beveik 8 metus gyvenu viena. Ir gyvensiu toliau. Nesijaudink dėl manęs ir eik iš čia. Aš neįleisiu tavęs į savo namus. Net ir į šuns gardą.

Reklama
Asociatyvi nuotrauka

Linas nuliūdo, tačiau pilnai suprato mamos sprendimą. Netrukus jis išėjo į kelią, tikėdamasis susistabdyti pravažiuojantį automobilį.

– Linai, čia tu? – pasigirdo balsas iš galo. Vyras atsisuko ir pamatė buvusį klasioką Viktorą. – Kur keliauji?

– Vykstu iki miesto.

– Žiūrėk, aš dabar skubu, bet užsirašyk mano telefono numerį. Kada nors paskambink, pabendrausime.

Linas ilgai stovėjo kelyje, tačiau galiausiai sustojo vienas automobilis. Rimu prisistatęs vairuotojas paklausė kur keliauja vyras. Linas net nebandė nieko slėpti. Jis papasakojo viską nuo nelemto patekimo į kalėjimą ir kartaus vizito pas mamą.

Asociatyvi nuotrauka

Salone įsivyravo tyla, tačiau netrukus automobilis sugedo. Iki tragedijos Linas dirbo automechaniku, todėl greitai išsprendė problemą. Rimas atsidėkojo už pagalbą ir paprašė savo pusbrolio rasti darbo vietą ir Linui.

Vyro teistumas netapo kliūtimi ir jis greitai įsiliejo į darbo kolektyvą. Prieš Naujuosius metus Linas nusipirko telefoną ir paskambino savo klasiokui Viktorui. Skambučio metu jis išgirdo labai liūdnas naujienas.

Asociatyvi nuotrauka

– Gerai, kad paskambinai. Tavo mama susilaužė koją ir dabar neturi kas ja pasirūpintų.

Nieko nelaukęs Linas sėdo į įmonės automobilį ir nuskubėjo pas mamą. Įbėgęs į namą vyras atsiklaupė prieš mamą, kuri gulėjo lovoje šaltuose namuose.

Marija nenuleido akių nuo sūnaus. Jis atrodė taip, jog jo gyvenime nebuvo jokio kalėjimo: prisižiūrėjęs, stiprus, pasitikintis savimi.

Reklama
Asociatyvi nuotrauka

– Mama, nevaryk manęs dabar. Aš pasirūpinsiu tavimi, kol tu vėl atsistosi ant kojų, o tada išeisiu.

Moteris paglostė Linui galvą:

– Nereikia.

Vyro akyse pasirodė ašaros, tačiau ji pridūrė:

– Nereikia vėliau išeiti, sūnau. Tai tavo namai…