Šie žmonės užmiršo įvairius dalykus ir pateko į nepatogias situacijas

Kartais visi kažką užmirštame ir tai yra normalus dalykas. Visgi šiuos žmones prasta atmintis pastatė į nepatogias situacijas.

Kai pamiršti batų apsaugas

Reklama

O ši moteriškė tiesiog užmiršo jas nusiimti

Gal šį vyruką galima pakabinti kur nors?

Reklama

Kažkas paliko kuoliukus namie

Kai nepažįsti pusių, o nori vairuoti

Reklama

Čia tokios mados dabar?

Vanduo taip ir liko šaldiklyje